Zájezdy

Zájezdy za potápěním

Servisní středisko potápěčské techniky

Autorizované servisní středisko potápěčské techniky značky Aqualung. 

 

POZOR! Oznámení o stažení všech gumových držadel systému zátěže SureLock II

Bezpečnostní oznámení pro uživatele vybraných inflátorů Powerline

Rychlý kontakt
Topsport
 
Tel:
+420 515 243 677
Mob:
+420 773 588 498
Email:
info@topsport.cz
 
Skype: topsport.znojmo

You can contact us in english
or german, too.

Facebook Topsport Znojmo

Ověřeno zákazníky

Díky dlouhodobé spokojenosti našich zákazníků jsme získali zlaté logo Ověřeno zákazníky.

PPL PARCELSHOP

Stali jsme se součástí PPL PARCELSHOP. Díky této službě můžete posílat či vyzvedávat balíky PPL přímo v našem kamenném obchodu.

Zásilkovna.cz

Stali jsme se součástí Zásilkovny. Díky zásilkovně u nás můžete vyzvedávat zásilky z e-shopů i odesílat balíky.

Poukázky Sodexo

V naší prodejně můžete uplatnit tyto poukázky:

 • Dárkový Pass
 • Flexi Pass 
 • Bonus Pass
 • Fokus Pass
 • Relax Pass

Napište nám:

Půjčovna nafukovacích lodí a příslušenství

 • Máte v plánu zakoupení nafukovací lodě Sevylor a chcete si ji nejprve vyzkoušet?
 • Plánujete na léto výlet na vodu, ale nemáte vlastní loď?
 • Máme pro Vás snadné řešení. Jelikož jsme se stali speciálním certifikovaných Test centrem Sevylor můžete si u nás vyzkoušet lodě, pádla, vesty i paddleboardy.
 • V případě zájmu nás prosím kontaktujte  a my Vám ochotně poradíme s výběrem nejvhodnějšího modelu. 

 

Obrázek Produkt

Cena na den

(při půjčení 1-2 dny)

Cena na den

(při zapůjčení 3 dny a více)

Vratná záloha
Kajak Colorado Kit - dvoumístný 200 Kč 170 Kč 2.500 Kč
Kajakářské pádlo K-PRO 220 cm 35 Kč 30 Kč 300 Kč
Pádlo K Compact 230 35 Kč 30 Kč 300 Kč
Vesla AV150 ALU OAR 150 cm 20 Kč 15 Kč 300 Kč
Vesta Stearns Anti-Microbial Infant 30 Kč 25 Kč 300 Kč
Vesta Stearns Anti-Microbial Child 35 Kč 30 Kč 300 kč
Vesta Stearns Anti-Microbial Youth 35 Kč 30 Kč 300 Kč
Vesta Stearns Anti-Microbial Adult Men S/M 35 Kč 30 Kč 300 Kč
Vesta Stearns Anti-Microbial Adult Men L/XL 35 Kč 30 Kč 300 Kč
Vesta Stearns Anti-Microbial Adult Women S/M 35 Kč 30 Kč 300 Kč
Vesta Stearns Anti-Microbial Adult Women L/XL 35 Kč 30 Kč 300 Kč

Podmínky pro půjčení a obchodní podmínky půjčovny platí stejné jako u půjčovny lezeckého a potápěčského vybavení (viz níže).

 

Půjčovna lezeckého a potápěčského vybavení

Ceník - Lezecké vybavení

Produkt Cena zapůjčení Vratná záloha
Horolezecká přilba 50 Kč/den 500 Kč
Jistící brzda (ferratový set) 60 Kč/den 1000 Kč
Sedací úvazek 45 Kč/den 500 Kč
Mačky 75 Kč/den 1000 Kč

 

Ceník - Potapěčské vybavení

Produkt Cena (Kč)  
  1 den Víkend Týden Vratná záloha
Maska 15,-  25,- 80,- 500,-
Šnorchl 5,- 10,- 35,- 300,-
Ploutve 15,- 25,- 80,- 1.000,-
Neopren 100,- 170,- 530,- 4.000,-
Část neoprenu 75,- 130,- 365,- 2.000,-
Neoprenové boty 15,- 25,- 80,- 500,-
Rukavice 15,- 25,- 80,- 400,-
Automatika 145,- 240,- 775,- 5.000,-
Vyvažovací vesta (žaket) 75,- 110,- 415,- 4.000,-
Tlaková lahev 50,- 80,- 270,- 4.000,-
Plnění stlačeným vzduchem 8,-/litr      
Zátěžový opasek 5,- 10,- 35,- 100,-
Závaží - olovo (samostatně) 2,- 4,- 14,- 150,-
Bedna na převoz 30,- 45,- 165,- 150,-

 

Výše zálohy bude stanovena dle druhu zboží a jeho stavu opotřebení při přebírání zboží. 

 

Podmínky pro půjčení

1. k zapůjčení potřebujete

 • občanský průkaz (nebo řidičský průkaz, pas)
 • peníze v hotovosti na zaplacení zálohy, která Vám bude vrácena při vrácení zboží
 • kontaktní telefonní číslo


2. smlouva

 • sepíšete s námi smlouvu o zapůjčení
 • při přebírání vybavení počítejte s časem na kontrolu přebíraného vybavení a základním seznámením s vybavením
   

3. vracení vypůjčených věcí

 • věci by měly být čisté, usušené a bez poškození
 • na změny, závady a poškození vybavení upozorněte předem přebírajícího prodavače: pak je možné dohodnout opravu, náhradu dílu apod, v opačném případě požadujeme náhradu věci 
 • přineste kopii smlouvy, potvrdíme vám na ni převzetí věcí

4. rezervace

 • rezervace vybavení je možná po telefonické domluvě na čísle Tel: +420 515 243 677, Mobil: +420 773 588 498 nebo po předchozí domluvě přímo na prodejně. 

 

Půjčovna - obchodní podmínky


Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně druhé. Smluvní vtah ve věci zapůjčení sportovního vybavení vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Pro uzavření smlouvy je nutné, aby nájemce:
• byl starší 18 let,
• předložil platný průkaz jeho totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
• složil jistinu ve výši stanovené půjčovnou dle hodnoty půjčovaného materiálu.

Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je materiál určen a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny pronajímatele.
Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně ohlásit pronajimateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobu, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčený materiál delší dobu než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem).
Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.
V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.
V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou a to buď ve výši opravy nebo ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu. Náklady spojené s opravou budou hrazeny ze složené jistiny při vrácení materiálu, pokud je lze ihned stanovit, nebo zálohově.
V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.
Cena zapůjčeného materiálu je dána Ceníkem půjčovny firmy Topsport Václav Modrý platným k datu podpisu této smlouvy, který naleznete na našich webových stránkách. Úhrada nájemného, pokud nebylo zaplaceno s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.
Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat jistinu podle množství a druhu půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálu a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušen tento Půjčovní řád.
Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.
Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stejném (nebo lepším :) stavu, než v jakém bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno:

 • 100,- Kč za každé špinavé nebo nevysušené vybavení,
 • cena opravy v případě poškození materiálu,
 • plná cena zapůjčeného vybavení, pokud bude materiál ztracen, zcizen nebo úplně znehodnocen.

V případě porušení tohoto Půjčovního řádu ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení.

Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.

Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o zapůjčení sportovního vybavení