Zpět do obchodu

Registrace

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

 

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží[1]

 

Kupující spotřebitel:[2]

Jméno:            .........................................................................................................................................

Adresa:           .........................................................................................................................................

Telefon:          .........................................................................................................................................

E-mail:            .........................................................................................................................................

 

Prodávající: Topsport Modrý s.r.o., Pražská 3798/2D, 669 02 Znojmo.

 

 

Číslo prodejního dokladu: ..................................................................................................................

Číslo objednávky: ................................................................................................................................

Datum prodeje:[3] ....................................................................................................................................

 

Označení vráceného zboží:

 

Název výrobku:......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Kupní cena má být vrácena:[4]

  1. a) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................
  2. b) v hotovosti na pokladně v provozovně prodávajícího

 

 

 

....................................................................                       .....................................................................

Datum a podpis prodávajícího                                        Datum a podpis kupujícího spotřebitele

 

 

[1] Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14tidenní lhůty.

[2] Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

[3] Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

[4] Nehodící se škrtněte. Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení peněz v hotovosti na pokladně bude kupující spotřebitel kontaktován telefonicky či emailem.

 

Formulář můžete stáhnout zde:

odstoupeni_od_smlouvy_do_14_dnu (4)